نمایشگاه عکس «جلوه‌های عاشورایی»

"سونره" با همکاری "حوزه هنری اصفهان" برگزار می‌کند:

?نمایشگاه عکس «جلوه‌های عاشورایی» آثارِ 20 هنرمند در شبِ تعزیه

?شنبه21 مهرماه، ساعت 5، 

اصفهان :خیابان استانداری، گذر سعدی، عمارت سعدی