جدول دوره ها

عنوان دوره مدرس شروع دوره تعداد جلسات ساعت - روزها  لینک

 

فتوشاپ پیشرفته

 

پرهام موسوی

 

شنبه 21 مهرماه 97

 

15

 

16:30 - 18:30

 

 ظرفیت تکمیل درحال برگزاری

 نورپردازی استودیویی

حمید رضا صیادی

 

پنج شنبه 8 آذرماه 97
12 15-13

ظرفیت تکمیل در حال برگزاری 

فتوشاپ مقدماتی 

پرهام موسوی

 

یکشنبه 11 آذرماه 97
12 12-10

ظرفیت تکمیل درحال برگزاری

فتوشاپ مقدماتی / پیشرفته

پرهام موسوی

دیماه 97

ظرفیت محدود

12 -----

ثبت نام در دوره

فتوشاپ مقدماتی / پیشرفته

علی نجات بخش

دیماه  97

ظرفیت محدود

12تا 15

-----

ثبت نام در دوره

عکاسی مقدماتی / پیشرفته

آرمین امیریان - یاسر عرب

دیماه  97

ظرفیت محدود

 12تا 15

 دوشنبه ها

چهارشنبه ها

 ثبت نام در دوره

 نورپردازی استودیویی

حمید رضا صیادی

بهمن ماه  97

ظرفیت محدود

12 

 پنج شنبه ها

18-16

  ثبت نام در دوره