جدول دوره ها

عنوان دوره مدرس شروع دوره تعداد جلسات ساعت - روزها  لینک

فاین آرت

--------  نیمه دوم تیرماه 98 10 ---  ثبت نام در دوره

 نورپردازی استودیویی

--------

 نیمه دوم تیرماه 98

10  --- ثبت نام در دوره
عکاسی مقدماتی / پیشرفته --------

نیمه دوم تیرماه 98 

12 ---  ثبت نام در دوره
فتوشاپ مقدماتی / پیشرفته --------  نیمه دوم تیرماه 98 12 --- ثبت نام در دوره
خلاقیت در عکاسی   --------  نیمه دوم تیرماه 98  10   --- ثبت نام در دوره